tworzywa

mają głos

Radioplastica to podcast poświęcony tworzywom sztucznym, problemom i wyzwaniom sektora oraz temu, czym na co dzień żyje branża.